"

კომპანიის შესახებ

,,სი ბი ეს ჯგუფი’’  - ჩვენ ვმართავთ ბიზნეს, ვქმნით სამუშაო ადგილებს, ვიზიდავთ ინვესტიციებს და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს  ქვეყნის განვითარებაში.

,,სი ბი ეს ჯგუფი’’ მასში  შემავალ კომპანიებს  უზიარებს ბიზნესის სფეროში დაგროვილ გამოცდილებას. ,,სი ბი ეს ჯგუფი’’ ჰოლდინგ კომპანიებს უწევს კონსულტაციებს  ბიზნესის მართვის პროცესში, რადგან მათ მიიზიდონ ინვესტიციები, განსაზღვრონ პრიორიტეტული მიმართულებები და არსებული რისკები, დანერგონ ახალი ტექნოლოგიები, იყვნენ გამჭვირვალენი და ტრანსფარენტულნი,  გაზარდონ თითოეული თანამშრომლის პროდუქტიულობა და კვალიფიკაცია, რათა იყვნენ წარმატებულნი თავიანთ საქმეში.

,,სი ბი ეს ჯგუფი’’ 2013 წლის 25 მარტს დაარსდა.

ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • უნიკალური, სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების გზით ბაზარზე დავიმკვიდროთ კონკურენტული უპირატესობა;
  •  ვმართოთ ბიზნეს შესაძლებლობები და მობილიზაცია გავუწიოთ ჯგუფში შემავალ კომპანიებს;
  • ხელი შევუწყოთ პრესონალის ზრდას;